طراح و اجرای كلينيك دندانپزشكی در درمانگاه وصال

کلینیک دندانپزشکی وصال در سال ۱۳۸۱ تاسیس شده است . مؤسسان این شرکت ،دکتر حمیدرضا البرزی نیا و دکترشهریارجنانی و مدیریت کلینیک دندانپزشکی وصال ، دکترحمیدرضاالبرزی نیا بوده است .

 

زمان پروژه

سال ۱۳۸۷

مکان پروژه

کرج میدان نبوت

 

 

 

گالری پروژه دندانپزشکی وصال